Behandlingar

 

Hos mig får du berätta om dina besvär och hur dessa påverkar dig och din vardag. För att ställa ställa en korrekt diagnos är det viktigt med information om t.ex vad som utlöst smärtan, smärtans karaktär samt vilka aktiviteter som ökar eller minskar smärtan. Därför är det vanligt att jag ställer frågor kring dina besvär. Utifrån informationen du ger mig utför jag en lämplig undersökning och därefter en en anpassad behandling. Jag försöker se dig i ett helhetsperspektiv där faktorer som träning, arbete, sömn, kost och stress kan påverka din hälsa.

En behandling är alltid individanpassad. Det är därför svårt att säga hur många behandlingstillfällen som krävs för att uppnå målen. Vanligtvis brukar följande ingå i ett besök:

  • Frågor om dina besvär
  • Undersökning
  • Diagnos
  • Individanpassad behandling
  • En plan utifrån dina mål och krav.

Det är även viktigt att du får svar på följande frågor:

  • Vad som gör ont
  • Hur du ska förhålla dig till smärtan
  • Vad du själv kan göra för att besvären ska minska
  • Hur lång tid du kan förvänta dig att det tar för att bli smärtfri
  • Om det finns övningar du kan göra för att uppnå smärtfrihet

Efter behandling

Det är vanligt att man känner sig lite öm i kroppen efter behandlingen. Ömheten kan sitta i ett par timmar och ibland kan man uppleva viss träningsvärksliknande känsla dagen efter.

Behandlingstekniker

Jag använder mig följande tekniker för att uppnå önskad effekt:

Manipulation: Denna behandlingsmetod syftar till att återställa rörlighet och funktion i en smärtsam och hämmad led. Specifika grepp används som utförs med små rörelser, hög hastighet och så lite kraft som möjligt.

Mobilisering: Mobilisering används som ett alternativ till manipulation vilket skiljer naprapaten från de flesta andra yrkesgrupper inom manuell medicin. Vid mobilisering används handgrepp som vid manipulation men rörelserna utförs istället långsamt. Även mobilisering används för att återställa ledrörlighet och återvinna ledens funktion.

Muskeltöjning/Stretching: Målet med muskeltöjning är att återfå normal funktion och spänningstillstånd i muskeln. På så vis kan rörlighet återfås och smärtan minskar. Muskeltöjning kan utföras av naprapaten, men även fås som hemövning för patienten ned och då med klara instruktioner av naprapaten.

Akupunktur: Akupunktur är en mångtusenårig kinesisk behandlingsmetod som sedan ett par decennier även är vanligt inom västerländsk vård. Det används för smärtlindring vid till exempel led- och muskelvärk, huvudvärk/migrän och tennisarmbåge. Effekten är delvis lokal i form av ökad cirkulation och direkt muskelavslappning, men stimulans ges även till nervsystemet. Nålbehandlingarna används ofta i kombination med andra behandlingsmetoder för att få spända muskler att slappna av.

Dry needling: Dry needling är en behandlingsform där nålar används för att effektivt komma djupt in i muskulaturen och behandla de områden som inte går att nå med händerna.

Massage: Massage används för muskelavslappning och ökad blodcirkulation. Därigenom uppnås även smärtlindring. Sällan används massage som enda behandlingsmetod. Genom ökad blodcirkulation underlättas till exempel stretch och manipulation.

Triggerpunktsbehandling: Denna behandling används för att minska lokal smärta eller smärtutstrålning, vanligen i kombination med massage, stretch och manipulation. De spända muskelsträngarna/knutorna behandlas genom ett lokalt tryck i den utsatta delen av muskeln.

Nervmobilisering: Behandlingen syftar till att återställa rörlighet och funktion av nervvävnaden genom att använda lugn, upprepad och kontrollerad böj- och sträckbehandling av nerven. Detta ökar nervens glidrörelse och cirkulation med muskelavslappning och minskad smärta som följd.

Träning: Naprapaten ger ofta träningsråd med aktiveringsträning som utgångspunkt. Detta syftar till att testa om du har den muskelfunktion och aktivering som behövs. Om funktion/aktivering inte är optimal vill vi först aktivera muskeln innan stärkande träning inleds. När funktion/aktivering är uppnådd utformas ett skräddarsytt träningsprogram som du får med dig hem.

För mig är det viktigt att kontinuerligt delta i fortbildning för att kunna ge dig den bästa möjliga hjälpen, dvs en behandling baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Behandlingar

Naprapatbehandling

Priser

Behandling 30 min: 700 kr

Vid uteblivet besök debiteras fullt pris.

BOKA