Boka behandling för bröstrygg

BOKA

Bröstrygg

Smärta mellan skulderbladen är en vanlig åkomma som många gånger kan härledas till ett stillasittande arbete och en dålig arbetsergonomi. Bröstryggen orsakas ofta av begränsad rörlighet mellan kotor eller revben. Stelheten kan även leda till nacksmärta och huvudvärk och även muskelspänningar är vanligt i samband med detta. Vid behov behandlas detta med manipulation, mobilisering och massage. En kombinationsbehandling brukar ge bäst resultat.

Boka behandling för bröstrygg

BOKA

Se fler symptom

Huvudvärk

Läs mer